Translate

woensdag 11 mei 2011

Horizonversmelting

Hans-Georg Gadamer

In verband met de reactie van Richard.
Horizonversmelting is een concept van de Duitse filosoof Gadamer, die in 2002 op 102 jarige leeftijd overleed. Daarmee wordt bedoelt dat iemand die bijvoorbeeld een tekst uit het verleden interpreteert dit bewust of onbewust doet vanuit een voorbegrip (opgedaan in de eigen tijd). Dit voorbegrip wordt door het interpreteren op het spel gezet en kan door de interpretatie worden bijgesteld. Zo komt de begripshorizon van de interpreteet en interpretandum met elkaar in contact. Dit leidt tot horizonversmelting, wat ook de bedoeling is.

Als wij onze archieven op basis van trends gaan selecteren dan proberen we volgens mij ons eigen denkraam op te dringen aan aan latere interpreteten. Dat lukt eenvoudig niet. Volgens mij zijn die trendanalyse en hot-spots formuleren gewoon prestigieuze bezigheidsterapie.
Dit geldt dus voor de selectie van archieven.

Hoe moet het dan wel en wat betreft selectie binnen archieven.

Wordt vervolgd

Geen opmerkingen: